Annual General Meeting 2015

Årsstämma 2015

May 26, 2015

Documents

Dokument

Actions before the annual general meeting
Handlingar inför årsstämma
Summoning for the Annual General Meeting for myFC
Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)
Agenda
Dagordning
Proxy form
Fullmaktsformulär
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från bolagsstämman
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från bolagsstämman