Annual General Meeting 2016

Årsstämma 2016

May 26, 2016

Documents

Dokument

Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från bolagsstämman
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från bolagsstämman
Proxy form
Fullmaktsformulär
Agenda
Dagordning
Summoning for the Annual General Meeting for myFC
Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)
Actions before the annual general meeting
Handlingar inför årsstämma