Annual General Meeting 2017

Årsstämma 2017

May 22, 2017

Documents

Dokument

Annual General Meeting Presentation
Presentation från årsstämma
Actions before the annual general meeting
Handlingar inför årsstämma
Summoning for the Annual General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)
Agenda
Dagordning
Proxy form
Fullmaktsformulär
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från bolagsstämman
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från bolagsstämman