Annual General Meeting 2019

Årsstämma 2019

June 11, 2019

Documents

Dokument

Summoning for the Annual General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)
Agenda
Dagordning
Proxy form
Fullmaktsformulär
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från årsstämman 2019
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från bolagsstämman