Annual General Meeting 2021

Årsstämma 2021

June 10, 2021

Documents

Dokument

Protocol from Annual General Meeting 2021
Protokoll från Årsstämma 2021
Decisions from Annual General Meeting 2021
Beslut från Årsstämma 2021
Form for postal voting
Formulär för poströstning
Proxy form
Fullmaktsformulär
Notice of Annual General Meeting in myFC Holding AB (publ)
Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)