Annual General Meeting 2022

Årsstämma 2022

June 2, 2022

Documents

Dokument

Protocol from Annual General Meeting 2022
Protokoll från Årsstämma 2022
Decisions from Annual General Meeting 2022
Beslut från Årsstämma 2022
Proxy form
Fullmaktsformulär
Form for postal voting
Formulär för poströstning
Notice of Annual General Meeting in myFC Holding AB (publ)
Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)