Extraordinary General Meeting 2014

Extra bolagsstämma 2014

December 10, 2014

Documents

Dokument

Actions before the annual general meeting
Handlingar inför extra bolagsstämma
Proxy form
Fullmaktsformulär
Summoning for the Annual General Meeting for myFC
Kallelse till extra bolagsstämma 10 december 2014
Press release - Extraordinary general meeting
Pressmeddelande - Extra bolagsstämma
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från extra bolagsstämma
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från extra bolagsstämma