Extraordinary General Meeting 2017-06-27

Extra bolagsstämma 2017-06-27

June 27, 2017

Documents

Dokument

Proxy form
Fullmaktsformulär
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från extrastämman
Summoning for the Extraordinary General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)
Agenda
Dagordning
Actions before the Extraordinary General Meeting
Handlingar inför extrastämma
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från extrabolagsstämman