Extraordinary General Meeting 2019-11-06

Extra bolagsstämma 2019-11-06

November 6, 2019

Documents

Dokument

Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från extrabolagsstämman
Decisions from the Extraordinary General Meeting 2019
Beslut från extra bolagsstämma 2019
Annual Report 2018
Årsredovisning 2018
The Board of Directors' Report
Styrelsens redogörelse
Statement by the Auditor
Revisorns yttrande
Summoning for the Extraordinary General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)
Proxy Form
Fullmaktsformulär
Agenda
Dagordning