Extraordinary General Meeting 2018-05-09

Extra bolagsstämma 2018-05-09

May 9, 2018

Documents

Dokument

Proxy form
Fullmaktsformulär
Agenda
Dagordning
Styrelsens redogörelse
Styrelsens redogörelse
Actions before the Extraordinary General Meeting
Handlingar inför extrastämma
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från extrastämman
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från extrabolagsstämman