Extraordinary General Meeting 2019-03-26

Extra bolagsstämma 2019-03-26

March 26, 2019

Documents

Dokument

Agenda
Dagordning
Proxy form
Fullmaktsformulär
Summoning for the Extraordinary General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)
Actions before the Extraordinary General Meeting
Handlingar inför extrastämma
Protocol from the meeting of shareholders
Protokoll från extrabolagsstämman
Decisions from the meeting of shareholders
Beslut från extrastämman