Extraordinary General Meeting 2020-06-24

Extra bolagsstämma 2020-06-24

June 24, 2020

Documents

Dokument

Summoning for the Extraordinary General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)
Information about postal voting
Information om poströstning
Form for postal voting
Formulär för poströstning
Proxy form
Fullmaktsformulär