Extraordinary General Meeting 2020-07-06

Extra bolagsstämma 2020-07-06

July 6, 2020

Documents

Dokument

Decisions from the Extraordinary General Meeting 2020
Beslut från extra bolagsstämman 2020
Protocol from the Extraordinary General Meeting 2020
Protokoll från extrabolagsstämman 2020
Notification of significant events June 22, 2020
Yttrande angående väsentliga händelser 22 juni 2020
Form for postal voting
Formulär för poströstning
Information about postal voting
Information om poströstning
Proxy form
Fullmaktsformulär
Summoning for the Extraordinary General Meeting for myFC Holding (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)