Investor Relations

Featured news
Press Release

myFC Outlook: Micro fuel cells solve several of the logistics industry's dilemmas – myFC's technology increases efficiency and profitability

myFC Outlook is non-regulatory information, business intelligence, from myFC's communications department. The content reflects industries and segments that are part of or close to the company's sphere of interest. The numbers and data in this text are not to be considered as a forecast for future revenues.

September 27, 2021
Senaste Nyheter
Press Release

myFC Outlook: Mikrobränsleceller löser flera av logistikbranschens dilemman – myFC:s teknologi ökar effektivitet och lönsamhet

Logistik är en bransch som de flesta sällan reflekterar över. Det är något som bara existerar, agerar i bakgrunden och ger oss en tjänst i det tysta. Men branschen växer, och den är mitt uppe i en stark utvecklingsfas med fokus på automatisering, med målet att effektivisera flöden, hanteringstid och kostnader. Marknadsvärdet för bränslecellsmoduler för lastbilar och robotar beräknas nå över en miljard USD år 2028, och myFC har ett konkurrenskraftigt erbjudande till denna miljardmarknad. Genom att öka effektiviteten, ge robotar en driftstid på upp till 99,5 procent, gör myFC:s teknologi det möjligt för företag att minska sin robotflotta med upp till 25 procent. I slutändan minskar det även den totala ägandekostnaden med upp till 20 procent, på grund av minskade investeringsbehov.

27
September
2021
Latest VLOG

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Senaste vloggen

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Our vlog is updated with the latest news and information about our company and its technology

June 29, 2020

Vår vlog uppdateras med de senaste nyheterna och informationen om vårt företag och dess teknologi

29
June
2020

Latest reports

Interim report April – June 2021
Annual Report for 2020
2020 Annual Report
Interim report January – March 2021

Senaste rapporter

Delårsrapport april – juni 2021
Årsredovisning för 2020
Årsredovisning 2020
Delårsrapport januari – mars 2021
Latest Presentation
Senaste presentationen

myFC Holding - Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019

June 4, 2019
4
June
2019

Financial calendar

Upcoming Event
Past Event

Interim report January – September 2021

October 22, 2021
Upcoming Event
Past Event

Year End Report 2021

February 25, 2022
Upcoming Event
Past Event

Interim report January - March 2022

April 29, 2022
Upcoming Event
Past Event

Annual General Meeting 2022

June 2, 2022

Finansiell kalender

Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari – september 2021

22
October
2021
Kommande event
Tidigare event

Bokslutskommuniké 2021

25
February
2022
Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari - mars 2022

29
April
2022
Kommande event
Tidigare event

Bolagsstämma 2022

2
June
2022