Investor Relations

Featured news
Press Release

Resolution from Extraordinary General Meeting of myFC Holding AB (publ)

At today's Extraordinary General Meeting of myFC Holding AB (publ), it was decided in accordance with the shareholders' proposal to carry out a directed issue of shares to members of the board and management of myFC Holding AB, as well as the board's proposal to issue shares to a limited number of European investors.

July 6, 2020
Senaste Nyheter
Press Release

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) beslutades i enlighet med aktieägares förslag att genomföra riktad emission av aktier till delar av styrelse och ledning i myFC Holding AB, samt styrelsens förslag att rikta en emission av aktier till ett begränsat antal europeiska investerare.

06
July
2020
Latest VLOG

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Senaste vloggen

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Our vlog is updated with the latest news and information about our company and its technology

June 29, 2020

Vår vlog uppdateras med de senaste nyheterna och informationen om vårt företag och dess teknologi

29
June
2020

Latest reports

2019 Annual Report
Interim report January – March 2020
Year-end report January – December 2019
Interim report January – September 2019

Senaste rapporter

Årsredovisning 2019
Delårsrapport januari – mars 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2019
Delårsrapport januari – september 2019
Latest Presentation
Senaste presentationen

myFC Holding - Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019

June 4, 2019
4
June
2019

Financial calendar

Upcoming Event
Past Event

Interim Report January - June 2020

July 24, 2020
Upcoming Event
Past Event

Interim Report January - September 2020

October 23, 2020
Upcoming Event
Past Event

Year End Report January - December 2020

February 26, 2021

Finansiell kalender

Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari – juni 2020

24
July
2020
Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari – september 2020

23
October
2020
Kommande event
Tidigare event

Bokslutskommuniké januari – december 2020

26
February
2021