Investor Relations

Featured news
Press Release

myFC signs a collaboration agreement with Nilsson Energy – a supplier of system solutions for hydrogen

myFC has signed a collaboration agreement with Nilsson Energy, a supplier of sustainable hydrogen production and energy storage solutions. The collaboration means that the parties together can offer competitive complete solutions for green power production in connection with the customers' own production facilities.
– Nilsson Energy is a long-term player and is seen as a pioneer in green hydrogen production. Together, we can deliver a closed and sustainable cycle with green hydrogen as the basis for our patented fuel cell technology, says Michael Glantz, CEO of myFC.

October 26, 2021
Senaste Nyheter
Press Release

myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy – en leverantör av systemlösningar för vätgas

myFC har skrivit ett samarbetsavtal med Nilsson Energy, en leverantör av hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningar. Samarbetet innebär att parterna tillsammans kan erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar för grön kraftproduktion i anslutning till kundernas egna produktionsanläggningar.
– Nilsson Energy är en långsiktig aktör och ses som en föregångare inom grön vätgasproduktion. Tillsammans kan vi leverera ett slutet och hållbart kretslopp med grön vätgas som bas till vår patenterade bränslecellsteknik, säger Michael Glantz, vd för myFC.

26
October
2021
Latest VLOG

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Senaste vloggen

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Our vlog is updated with the latest news and information about our company and its technology

June 29, 2020

Vår vlog uppdateras med de senaste nyheterna och informationen om vårt företag och dess teknologi

29
June
2020

Latest reports

MyFC Holding interim report july – september 2021
Interim report April – June 2021
Annual Report for 2020
2020 Annual Report

Senaste rapporter

Delårsrapport juli – september 2021
Delårsrapport april – juni 2021
Årsredovisning för 2020
Årsredovisning 2020
Latest Presentation
Senaste presentationen

myFC Holding - Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019

June 4, 2019
4
June
2019

Financial calendar

Upcoming Event
Past Event

Year End Report 2021

February 25, 2022
Upcoming Event
Past Event

Interim report January - March 2022

April 29, 2022
Upcoming Event
Past Event

Annual General Meeting 2022

June 2, 2022

Finansiell kalender

Kommande event
Tidigare event

Bokslutskommuniké 2021

25
February
2022
Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari - mars 2022

29
April
2022
Kommande event
Tidigare event

Bolagsstämma 2022

2
June
2022