Investor Relations

Featured news
Press Release

myFC participates in concept study for small vehicles with the Swedish Energy Agency

Micro fuel cell company myFC has been selected to participate in a concept study for the development of small, environmentally friendly, cost and energy efficient vehicles. The study is funded by the Swedish Energy Agency, led by research institute RISE, with the overall objective to reduce emissions and strengthen the competitiveness of the Swedish automotive industry.

January 8, 2021
Senaste Nyheter
Press Release

myFC deltar i konceptstudie för mindre fordon med Energimyndigheten

Mikrobränslecellsföretaget myFC har valts ut att delta i en konceptstudie för utveckling av små, miljövänliga, kostnads- och energieffektiva fordon. Studien finansieras av Energimyndigheten, projektleds av forskningsinstitutet RISE, och har som övergripande syfte att minska utsläppen och stärka den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft.

08
January
2021
Latest VLOG

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Senaste vloggen

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Our vlog is updated with the latest news and information about our company and its technology

June 29, 2020

Vår vlog uppdateras med de senaste nyheterna och informationen om vårt företag och dess teknologi

29
June
2020

Latest reports

Interim report January – September 2020
Interim report January – June 2020
2019 Annual Report
Interim report January – March 2020

Senaste rapporter

Delårsrapport januari – september 2020
Delårsrapport januari – juni 2020
Årsredovisning 2019
Delårsrapport januari – mars 2020
Latest Presentation
Senaste presentationen

myFC Holding - Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019

June 4, 2019
4
June
2019

Financial calendar

Upcoming Event
Past Event

Year End Report January - December 2020

February 26, 2021
Upcoming Event
Past Event

Interim report January – March 2021

April 23, 2021
Upcoming Event
Past Event

Annual General Meeting

May 20, 2021
Upcoming Event
Past Event

Interim report January – June 2021

July 23, 2021

Finansiell kalender

Kommande event
Tidigare event

Bokslutskommuniké januari – december 2020

26
February
2021
Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari – mars 2021

23
April
2021
Kommande event
Tidigare event

Bolagsstämma

20
May
2021
Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari – juni 2021

23
July
2021