Investor Relations

Featured news
Press Release

myFC participates in feasibility study for development of a hybrid solution with combined battery and fuel cell system

Micro fuel cell company myFC has been selected by the Swedish Energy Agency to participate in a feasibility study for the development of a hybrid solution with a combined battery and fuel cell system. The project aims to develop the next-generation electrical systems for electric vehicles specially adapted to the Nordic climate. The goal is to improve both the range of the vehicle and the driver's comfort, which is possible through the integration of fuel cell systems and the electrical system and also the heating system.

September 3, 2020
Senaste Nyheter
Press Release

myFC deltar i förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem

Mikrobränslecellsföretaget myFC har valts ut av Energimyndigheten att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Projektet syftar till att utveckla nästa generations elektriska system för elfordon speciellt anpassat till det nordiska klimatet. Målsättningen är att förbättra såväl fordonets räckvidd som förarkomforten vilket sker genom integration av bränslecellssystemet och det elektriska systemet respektive värmesystemet.

03
September
2020
Latest VLOG

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Senaste vloggen

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Our vlog is updated with the latest news and information about our company and its technology

June 29, 2020

Vår vlog uppdateras med de senaste nyheterna och informationen om vårt företag och dess teknologi

29
June
2020

Latest reports

Interim report January – June 2020
2019 Annual Report
Interim report January – March 2020
Year-end report January – December 2019

Senaste rapporter

Delårsrapport januari – juni 2020
Årsredovisning 2019
Delårsrapport januari – mars 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2019
Latest Presentation
Senaste presentationen

myFC Holding - Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019

June 4, 2019
4
June
2019

Financial calendar

Upcoming Event
Past Event

Interim Report January - September 2020

October 23, 2020
Upcoming Event
Past Event

Year End Report January - December 2020

February 26, 2021

Finansiell kalender

Kommande event
Tidigare event

Delårsrapport januari – september 2020

23
October
2020
Kommande event
Tidigare event

Bokslutskommuniké januari – december 2020

26
February
2021