Board & Management

Styrelse & Ledning

Executive management

Ledning

Michael Glantz

Position: Chief Executive Officer (CEO) since 2020

Born: 1975

Other assignments: No

Previous assignments in the past five years: Chief Technology Officer (CTO) of the Company, 2014-2020 and Chief Technology Officer (CTO) of myFC AB, 2011-2020.

Other experiences: Michael has extensive experience from product development and production in telecom- and plastic industry. He has broad experience in project managing, product development, process development and industrialization. Michael also has a lot of experience from international companies such as Nolato AB, Nypro A/S and Sabic Innovative Plastics. Michael has studied Construction and Industrial Design at Kristianstad University.

Shareholding in myFC: 98,904

Share warrant holding in myFC: 343,957 warrants that can give a maximum of 321,978 shares

Independent of myFC and its senior executives: Yes

Independent of myFC and its senior executives: No

Independent of major shareholders: Yes

Independent of major shareholders: No

Michael Glantz

Befattning: VD sedan 2020

Född: 1975

Andra uppdrag: Nej

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Teknikdirektör i Bolaget, 2014-2020 och Teknikdirektör i myFC AB, 2011-2020.

Övrig erfarenhet: Michael har lång erfarenhet av produktutveckling och produktion inom telekom/plastindustri samt mycket goda erfarenheter inom projektledning, produktutveckling, processutveckling och industrialisering. Michael har även lång erfarenhet från internationella företag som Nolato AB, Nypro A/S och Sabic Innovative Plastics. Michael har studerat konstruktion och industridesign vid Kristianstad Högskola.

Aktieinnehav i myFC: 98,904

Optionsinnehav i myFC: 343,957 optioner som maximalt kan ge 321,978 aktier

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Ulf Henning

Position: Chief Financial Officer (CFO) of the Company 2014-2020 and CFO of myFC AB 2012-2020. Since 2021, Ulf has been working as a financial consultant and supporting the company until a new CFO takes place.

Born: 1955

Other assignments: Board member, myFC AB. Signatory who is not on the board (the Company).

Previous assignments in the past five years: Signatory who is not on the board (myFC AB)

Other experiences: Ulf has extensive experience from leading positions in different companies. During the period of 2007-2012, he worked as CFO for eWork and participated in listing the company on Stockholm OMX. Ulf has also worked in the MTG-group, where he for 9 years was CEO for one of the subsidiaries within the group. Ulf has board experience from several subsidiaries to eWork. Ulf has an MBA from the Stockholm School of Economics.

Shareholding in myFC: 266,285

Share warrant holding in myFC: 113,904 warrants that can give a maximum of 56,952 shares

Independent of myFC and its senior executives: Yes

Independent of myFC and its senior executives: No

Independent of major shareholders: Yes

Independent of major shareholders: No

Ulf Henning

Befattning: Ekonomidirektör i Bolaget 2014-2020 och Ekonomidirektör i myFC AB 2012-2020. Sedan 2021 arbetar Ulf som konsult i ekonomiska frågor och stöttar bolaget tills ny CFO är på plats.

Född: 1955

Andra uppdrag: Styrelseledamot i myFC AB. Extern firmatecknare i Bolaget.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Extern firmatecknare i myFC AB.

Övrig erfarenhet: Ulf har lång erfarenhet från ledande befattningar i olika företag. Under perioden 2007-2012 arbetade han som CFO i eWork och var med om att börsintroducera bolaget på Stockholm OMX. Ulf har också arbetat inom MTG-gruppen där han under nio års tid var anställd som VD för ett av dotterbolagen. Ulf har styrelseerfarenhet från ett flertal dotterföretag till eWork. Ulf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i myFC: 266,285

Optionsinnehav i myFC: 113,904 optioner som maximalt kan ge 56,952 aktier

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Sebastian Weber

Position: Chief Technology Officer (CTO) since 2020

Born: 1969

Other assignments: CEO and owner, rebew AB

Previous assignments in the past five years: Chief Technology Integration Officer (CTIO) of the Company, 2018-2020. Senior Director System and Software and Site Manager Malmö for Fingerprint Cards AB, 2013-2018.

Other experiences: Sebastian has many years of experience from leadership positions in the telecom and mobile phone industry. For the past five years, he has been instrumental in the rapid growth of Fingerprint Cards by ensuring that its mobile phone customers have been able to benefit from the right competence and market-leading products for integration. Sebastian has considerable technical competence in electronics and software, as well as extensive competence in developing and leading large organizations and R&D projects for Ericsson and Fingerprint Cards. Sebastian holds a Master’s degree in electrical engineering from Lund University.

Shareholding in myFC: 90,000

Share warrant holding in myFC: 0

Independent of myFC and its senior executives: Yes

Independent of myFC and its senior executives: No

Independent of major shareholders: Yes

Independent of major shareholders: No

Sebastian Weber

Befattning: Teknikdirektör i bolaget sedan 2020

Född: 1969

Andra uppdrag: VD och ägare, rebew AB

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Teknikintegrationsdirektör i Bolaget 2018-2020. Senior Utvecklingschef System och Mjukvara och kontorschef Malmö för Fingerprint Cards AB, 2013-2018

Övrig erfarenhet: Sebastian har en mångårig erfarenhet i ledande befattningar i telekom/mobiltelefonindustrin och har de senaste 5 åren varit instrumentell i Fingerprint Cards snabba tillväxt genom att säkerställa kompetens och marknadsledande integrerbara produkter för mobiltelefonikunderna. Sebastian har en gedigen teknisk kompetens inom elektronik och mjukvara samt att utveckla och leda stora organisationer och utvecklingsprojekt på så väl Ericsson som Fingerprint Cards. Sebastian är civilingenjör i elektroteknik vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i myFC: 90,000

Optionsinnehav i myFC: 0

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Board of directors

Styrelse

Johnny Bräster

Position: Board member since 2020

Born: 1965

Other assignments: Sales and Marketing Director Öhlins Racing AB, member of Management Team Advanced Suspension Technology division, DRiV/Tenneco. Board member Öhlins Asia.

Previous assignments in the past five years: Sales and Marketing Director Öhlins Racing AB, member of Management Team Advanced Suspension Technology division, DRiV/Tenneco. Board member Öhlins Asia.

Other experiences: Automotive aftermarket and OEM industry since 1987. 2 wheeler industry since 1998

Shareholding in myFC: 242,000

Share warrant holding in myFC: 0

Independent of myFC and its senior executives: Yes

Independent of myFC and its senior executives: No

Independent of major shareholders: Yes

Independent of major shareholders: No

Johnny Bräster

Befattning: Styrelseledamot i Bolaget sedan 2020

Född: 1965

Andra uppdrag: Försäljnings- och marknadschef Öhlins Racing AB, medlem i Management Team Advanced Suspension Technology division, DRiV / Tenneco. Styrelseledamot Öhlins Asia.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Försäljnings- och marknadschef Öhlins Racing AB, medlem i Management Team Advanced Suspension Technology division, DRiV / Tenneco. Styrelseledamot Öhlins Asia.

Övrig erfarenhet: Erfarenhet från fordonsindustrins eftermarknad och OEM-branschen sedan 1987. Verksam inom tvåhjulings-branschen sedan 1988.

Aktieinnehav i myFC: 242,000

Optionsinnehav i myFC: 0

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Klaus Wiemers

Position: Board member since 2020

Born: 1961

Other assignments: Managing Director at Robert Bosch GmbH Filial Sweden, 2016-2020.

Previous assignments in the past five years: VP for Sales and Project Management for Traton Group at Robert Bosch GmbH Diesel Systems. 2016-2020 SVP Sales Original Equipment för Nordic Region at Bosch.

Other experiences: First lieutenant (reserve), German army. Banking degree at Deutsche Bank (Germany and UK). Strategic Marketing at Hewlett Packard (Germany). Several tasks at different divisions within Bosch Automotive.

Shareholding in myFC: 12,000

Share warrant holding in myFC: 0

Independent of myFC and its senior executives: Yes

Independent of myFC and its senior executives: No

Independent of major shareholders: Yes

Independent of major shareholders: No

Klaus Wiemers

Befattning: Styrelseledamot i Bolaget sedan 2020

Född: 1961

Andra uppdrag: VD för Robert Bosch GmbH Filial Sverige, 2016-2020.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VP för Sales och Project Management för Traton Group hos Robert Bosch GmbH Diesel Systems. 2016-2020 SVP Sales Original Equipment for Nordic Region at Bosch.

Övrig erfarenhet: Första löjtnant (reserv), tyska armén. Bankutbildning vid Deutsche Bank (Tyskland och Storbritannien). Strategisk marknadsföring på Hewlett Packard (Tyskland). Flera uppgifter vid olika avdelningar inom Bosch Automotive.

Aktieinnehav i myFC: 12,000

Optionsinnehav i myFC: 0

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Alex Guy

Position: Board member since 2019 and acting chair since 2021

Born: 1988

Other assignments: Managing partner and Board member at Helvetican International.

Previous assignments in the past five years: Alex has recently spent six years working in in Hedge Fund and family office structures in Abu Dhabi and moved to Switzerland in January 2019 as Managing Partner.

Other experiences: Having graduated from the University of Birmingham Alex started his career with TJM Partners, a leading provider of bespoke trading and Investment management services based in London becoming a Partner in 2011.

Shareholding in myFC: 43,497,157 shares through H119 AG

Share warrant holding in myFC: 0

Independent of myFC and its senior executives: Yes

Independent of myFC and its senior executives: No

Independent of major shareholders: Yes

Independent of major shareholders: No

Alex Guy

Befattning: Styrelseledamot i Bolaget sedan 2019 och tillförordnad styrelseordförande sedan 2021

Född: 1988

Andra uppdrag: Managing Partner och Styrelseledamot i Helvetican International.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Alex har de senaste sex åren arbetat med hedgefond- och family office-strukturer i Abu Dhabi. Han flyttade till Schweiz i januari 2019 som Managing Partner för Helvetican International.

Övrig erfarenhet: Efter att ha tagit examen från University of Birmingham startade Alex sin karriär hos TJM Partners, en ledande leverantör av skräddarsydda tjänster för handel och investeringar i London och blev sedermera partner under 2011.

Aktieinnehav i myFC: 43,497,157 genom H119 AG

Optionsinnehav i myFC: 0

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej