Auditor

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is the Auditor for myFC Holding AB and its subsidiaries. Authorized Auditor Magnus Lagerberg is the main Auditor. Shareholding and holding of warrants as of April 15, 2017:

Shareholding: 0
Holding of warrants: 0

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är revisor för myFC Holding AB och dess dotterbolag. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg är huvudansvarig revisor. Aktieinnehav och optionsinnehav är angivna per den 15 april 2017:

Aktieinnehav: 0  
Optionsinnehav: 0