Certified Adviser

First North is an alternative market place that is run by the different stock exchanges included in NASDAQ OMX. It does not have the same legal status as a regulated market.

Companies on Nasdaq First North Growth Market are regulated by the rules of First North and not by the legal requirements that is applied for trading on a regulated market. A placement in a company that is traded on Nasdaq First North Growth Market is generally more of a risk than a placement in a company on a regulated market.

All companies whose shares are traded on First North has a certified adviser, that supervises that the company fulfills First North’s requirements for communicating information to the market and to the investors. Avanza Bank, an agreement bound member of NASDAQ OMX Stockholm AB, is a certified adviser for myFC Holding AB. A certified adviser supervises companies whose shares will go up for trading on First North. NASDAQ OMX Stockholm AB approves applications for initiating that type of trading.
NASDAQ OMX Stockholm AB’s surveillance function is responsible for controlling that both company and certified advisers fulfills the requirements of Nasdaq First North Growth Market. The surveillance also monitor the trade on Nasdaq First North Growth Market. Avanza Bank, which is the certified adviser of myFC Holding, do not own any shares in myFC Holding.

Avanza Bank
Regeringsgatan 103
SE-111 93 Stockholm
www.avanza.se
ca@avanza.se
+46 (8) 409 421 20

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Avanza Bank, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är certified adviser för myFC Holding AB. En certified adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på Nasdaq First North Growth Market. Surveillance övervakar även handeln på Nasdaq First North Growth Market. Avanza Bank, som är myFC Holdings Certified Adviser, äger inte några aktier i myFC Holding.

Avanza Bank
Regeringsgatan 103
SE-111 93 Stockholm
www.avanza.se
ca@avanza.se
+46 (8) 409 421 20