Warrants/TO2

Teckningsoptioner/TO2

At an extraordinary general meeting of myFC Holding AB ("myFC") on March 26, 2019, it was decided to issue a rights issue of shares and warrants ("Units”). 39 958 000 warrants were issued. The warrants entitle the holder to subscribe for 0.5 shares in myFC and can be exercised during the period August 1, 2019 to April 30, 2022. The price per share is during the period 1 August 2019 to 30 April 2020, 2 SEK. Thereafter, the price will increase to 3 SEK per share during the period 1 May 2020 to 30 April 2022.

Subscription is made through Hagberg Arneborn Fondkommission AB, please see link

Proposals, decisions and documents regarding the option program appear in the protocol from the Extraordinary General Meeting that was held on March 26, 2019, please see link

For information about the Swedish Tax Agency's (Skatteverkets) general advice on allocation of acquisition costs due to myFC Holding AB's new issue in 2019 of shares and warrants, please see link

Vid en extra bolagsstämma i myFC Holding AB ("myFC") den 26 mars 2019, beslutades att utfärda en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner så kallade "Units". 39 958 000 teckningsoptioner utfärdades. Teckningsoptionerna berättigar innehavaren att teckna 0,5 aktier i myFC och kan utnyttjas under perioden 1 augusti 2019 till den 30 april 2022. Priset per aktie är under perioden 1 augusti 2019 till 30 april 2020, 2 SEK. Därefter ökar priset till 3 SEK per aktie under perioden 1 maj 2020 till 30 april 2022.

Teckning görs genom Hagberg Arneborn Fondkommission AB, vänligen se länk

Förslag, beslut och handlingar avseende optionsprogrammet framgår av protokollet från den extra bolagsstämman den 26 mars 2019, vänligen se länk

För information om Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av myFC Holding AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner, vänligen se länk.