The Share

Aktien

Share price

Aktiepris

Nasdaq First North Growth Market
The share information provided is for informational purposes only and is not intended for trading purposes. The share information is provided by Cision, a third party service, and myFC does not provide information to this service.
Nasdaq First North Growth Market
Den redovisade informationen är endast till för information, och är inte att tolka som information för handelsändamål. Informationen tillhandahålls av Cision, en tredjepartstjänst, och myFC tillhandahåller inte information till denna tjänst.

myFC Holding (MYFC)

Updated Uppdaterad

Mon, 12 Apr 1993 12:34:56 GMT Mon, 12 Apr 1993 12:34:56 GMT

Price Pris

0.000 SEK

Largest shareholders

The share information provided is for informational purposes only and is not intended for trading purposes. The share information is provided by Cision, a third party service, and myFC does not provide information to this service.
Shareholder No of shares Amount in %
Futur Pension 19 062 983 10.91%
SIX SIS AG, W8IMY 16 236 610 9.29%
Clearstream Banking S.A., W8IMY 11 868 664 6.79%
CS (CH) Client Omnibus ACC 11 423 499 6.54%
Försärkingsaktiebolaget, Avanza Pension 9 740 005 5.57%
Rotebro Bygg Aktiebolag 7 201 200 4.12%
Sydbank A/S 5 414 170 3.10%
Kenth Öhlin 5 250 000 3.00%
Saxo Bank A/S Client Assets 5 072 680 2.90%
Morgan Stanley & Co Intl. PLC, W8IMY 3 349 673 1.92%
Others 80 170 734 45.87%
Total amount of shares: 174 790 218 100%
Last revised 2021-12-31

Största aktieägare

Den redovisade informationen är endast till för information, och är inte att tolka som information för handelsändamål. Informationen tillhandahålls av Cision, en tredjepartstjänst, och myFC tillhandahåller inte information till denna tjänst.
Aktieägare Antal aktier Andel i %
Futur Pension 19 062 983 10.91%
SIX SIS AG, W8IMY 16 236 610 9.29%
Clearstream Banking S.A., W8IMY 11 868 664 6.79%
CS (CH) Client Omnibus ACC 11 423 499 6.54%
Försärkingsaktiebolaget, Avanza Pension 9 740 005 5.57%
Rotebro Bygg Aktiebolag 7 201 200 4.12%
Sydbank A/S 5 414 170 3.10%
Kenth Öhlin 5 250 000 3.00%
Saxo Bank A/S Client Assets 5 072 680 2.90%
Morgan Stanley & Co Intl. PLC, W8IMY 3 349 673 1.92%
Övriga 80 170 734 45.87%
Totalt antal aktier: 174 790 218 100%
Senast reviderad 2021-12-31

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market is an alternative marketplace operated by the various exchanges that are part of NASDAQ OMX.

It does not have the same legal status as a regulated market. Companies on Nasdaq First North Growth Market are governed by Nasdaq First North Growth Market's rules and not by the legal requirements placed on trading on a regulated market. An investment in a company traded on Nasdaq First North Growth Market is usually riskier than in a company in a regulated market. All companies whose shares are traded on Nasdaq First North Growth Market have a certified adviser that oversees the company's compliance with First North's regulatory framework for providing information to the market and investors.

Avanza Bank, a member of and having an agreement with NASDAQ OMX Stockholm AB, is a certified advisor for myFC. A certified adviser reviews companies whose shares are admitted to trading on First North. NASDAQ OMX Stockholm AB approves an application for admission to such trade. NASDAQ OMX Stockholm AB's surveillance function is responsible for ensuring that both companies and certified advisers comply with the regulations on Nasdaq First North Growth Market. Surveillance also monitors trade on Nasdaq First North Growth Market. Avanza Bank, myFC Certified Adviser, does not own any myFC shares.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Avanza Bank, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är certified adviser för myFC. En certified adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på Nasdaq First North Growth Market. Surveillance övervakar även handeln på First North. Avanza Bank, som är myFCs Certified Adviser, äger inte några aktier i myFC.