Forsknings- och utvecklingsavtal

myFC tar fram koncept för hybridfordon i samarbete med Jotech/Ecar Sweden

Research and Development Agreement

myFC partners with Jotech/Ecar Sweden to realize hybrid vehicle concept

Om Jotech/Ecar Sweden

Jotech/Ecar Sweden är fokuserat på utveckling av innovativa, miljövänliga fordonslösningar såsom elektrifiering, bränsleceller och räckviddsförlängare. Samarbetet omfattas av att integrera myFC:s bränslecellsteknik – bränsleceller, kringsystem, elektronik och mjukvara – i en kommersiellt tillgänglig bilmodell.

Ett forsknings- och utvecklingsavtal innefattar ett organiserat arbete där man kombinerar både grundläggande och tillämpad forskning och strävar efter att upptäcka lösningar på problem eller skapa nya varor och kunskap.

About Jotech/Ecar Sweden

Jotech/Ecar Sweden is dedicated to green technology innovation in the automotive sector and provides fully electric, fuel cells or range extender alternatives. The cooperation includes integrating myFC’s fuel cell technology – fuel cells, auxiliary systems, electronics and software – into a commercially available car model.

A research and Development Agreement is a systematic activity combining both basic and applied research, and aimed at discovering solutions to problems or creating new goods and knowledge.
Varför myfc?

myFC och Jotech ser samma möjligheter för framtidens elektriska fordon; att ha en elektrisk plattform som grund och kombinera den med en räckviddsförlängare i form av bränslecellsteknologi, detta ger det bästa av två världar.

Why myfc?

myFC and Jotech see the same possibilities for the future of electric vehicles; to have an electrical platform and combined with a range extender in form of fuel cell technology, this creates the best of two worlds.

Vi glada över att samarbeta med myFC i utvecklingen av vad som kan vara nästa generations elfordon

We are happy to partner with myFC to develop a concept of what may be the next generation of electric vehicles

Roger Johansson

VD, Jotech/Ecar Sweden

CEO, Jotech/Ecar Sweden

Out other partnerships
Våra andra partnerskap