Samförståndsavtal

myFC i förstudie tillsammans med RahRah Technologies

Memorandum of understanding (MoU)

myFC in feasibility study with RahRah Technologies

Om RahRah

RahRah Technologies LLC, en Qatar-baserad startup för e-mobilitet, har inlett en förstudie tillsammans med det svenska mikrobränslecellsföretaget myFC. Målet är att undersöka integration av myFC:s hybridteknik i fordon designade och tillverkade av RahRah Technologies.

Ett samförståndsavtal är en typ av avtal mellan två eller flera parter. Det uttrycker ett närmande mellan parterna, vilket indikerar en avsedd gemensam handlingsförfarande.

About RahRah

RahRah Technologies LLC, a Qatar-based start-up of last-mile electric mobility, has initiated a feasibility study together with Swedish micro fuel cell company myFC. The objective is to explore the integration of myFC’s hybrid fuel cell technology into vehicles designed and produced by RahRah Technologies.

A memorandum of understanding (MoU) is a type of agreement between two or more parties. It expresses a convergence of will between the parties, indicating an intended common line of action
Varför myfc?

myFC's förmåga att erbjuda freedom-in-design skapar stora möjligheter för det snabbväxande e-mobilitetssegmentet. Det är alltid glädjande när vår modulära, skalbara bränselcellslösning drar till sig internationell uppmärksamhet.

Why myfc?

myFC's ability to offer freedom-in-design is a great opportunity for the fast-growing e-mobility segment, . It’s always a pleasure when our modular, scalable fuel cell solutions gather attention from across the world.

myFC har en mycket intressant tekniklösning och jag ser fram emot att utforska hur den kan stödja våra produkter

myFC has a compelling technology solution and I look forward to exploring how it could support our products

Obaid Rahman

VD, RahRah

CEO, RahRah

Sociala medier
Social media
Out other partnerships
Våra andra partnerskap