Medlemsskap

myFC är en stolt medlem i tillväxtnätverket SynerLeap

Membership

myFC is a proud member of the growth hub SynerLeap

Om SynerLeap by ABB

SynerLeap är ett centrum för innovationstillväxt som strävar efter att skapa innovation mellan industrier, allt från industriell automatisering, robotik till nätteknik, smarta städer, byggnader och transportteknik. De hjälper startups att påskynda och expandera på en global marknad tillsammans med ABB. SynerLeap erbjuder mentorskap, investeringar och en unik tillgång till ABB: s nätverk, kunder och teknik.

Growth Hub

About SynerLeap by ABB

SynerLeap is an innovation growth hub, that strives to ignite innovation transfer across industries, ranging from industrial automation, robotics to grid technologies, smart cities, buildings and transportation technologies. They help startups to accelerate and expand on a global market together with ABB. SynerLeap offers mentorship, investments, and a unique access to ABB’s networks, clients and technology.

Growth Hub
Varför myfc?

Genom att introducera myFC genom ABB’s innovationsutvecklingsnav, SynerLeap, kommer myFC att tillföra expertis kring bränslecellsteknik som kompletterar befintlig kunskap till existerande områden, allt från industriell automatisering, robotteknik, smarta städer, byggnader och transportteknik.

Why myfc?

By bringing myFC through ABBs innovation growth hub SynerLeap, myFC will add expertise around FuelCell technology complementing existing knowledge to the existing areas ranging from industrial automation, robotics to grid technologies, smart cities, buildings and transportation technologies.

myFC's avancerade mikrobränslecellsteknologi är väl anpassade för att hitta affärsmöjligheter inom ABB, våra industripartners eller kunder.

myFC's cutting edge micro Fuel Cell technology solutions, are well cut out to find business opportunities within ABB, our industrial partners or customers.

Martin Olausson

affärsutvecklingschef, SynerLeap by ABB

Head of Business Development, SynerLeap by ABB

Out other partnerships
Våra andra partnerskap