News
Press Release

MyFC väljer Avanza som Certified Adviser

Det svenska bränslecellsföretaget myFC (NASDAQ: MYFC), noterat på Nasdaq First North Stockholm, har från och med den 24 april 2017 utsett Avanza till Certified Adviser. 

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 14:00 CET.