News
Press Release

Två nya patent för myFC:s flytande vätgasbränsle

Det svenska patent- och registreringsverket avser godkänna två helt nya patent för myFC. Båda patenten rör företagets egenutvecklade och helt gröna flytande bränsle.

De båda patenten som Patentverket avser godkänna beskriver valda delar av myFC:s unika och egenutvecklade bränsle. De båda lösningarna kontrollerar och styr den kemiska reaktionen, vilket i sin tur gör det möjligt att hantera, certifiera och transportera bränslet på ett enkelt och effektivt sätt.

Patenten beskriver delar av den bränslepatron där vatten, salt och reaktionsämnen skapar vätgas. Det första patentet beskriver själva bränslepatronen: utrymmena där de båda reaktanterna förvaras, blandningstanken där den ena reaktanten löses i vatten, och reaktorkammaren där reaktionen sker och vätgas bildas. Det andra patentet rör specifikt hur den i vatten lösta reaktanten distribueras in i reaktorkammaren. Med hjälp av en särskild film och kapillärtryck sker detta på ett exakt och precist sätt, för att vätgasproduktionen ska kunna påbörjas.

– Det som gör myFC unikt är vår treenighet av bränslecell, bränsle och förmågan att hybridisera, det vill säga erbjuda det bästa av kombinationen bränslecell och batteri. Vårt egenutvecklade, högeffektiva bränsle är särskiljande för vårt kommersiella erbjudande. Att skydda vår teknologi och våra innovationer med en stark IP-strategi är mycket viktigt, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

MyFC:s patentportfölj består av ett 80-tal godkända patent och pågående patentansökningar.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 07:55 CET.