News
Press Release

Valberedningen föreslår Ann-Sofie Nordh till myFC:s styrelse

Valberedningen för myFC föreslår att Ann-Sofie Nordh, vice president och chef för Investor Relations på Sandvik AB, väljs till styrelseledamot vid den kommande årsstämman i myFC.

Ann-Sofie Nordh är vice president och chef för Investor Relations på industrikoncernen Sandvik. Hon har mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen i Stockholm och London.

      Ann-Sofie Nordh är mycket meriterad och adderar värdefull erfarenhet och kompetens till myFC:s styrelse inom bland annat investerarrelationer, säger Malin Björkmo, ordförande för myFC:s valberedning.

Ann-Sofie Nordh utnämndes till Sveriges bästa Investor Relations Officer 2018 av IR Nordic Markets. Mer än 300 finansanalytiker utvärderade investor relations-ansvariga på bland annat deras framtids- och strategiperspektiv samt företagens sociala ansvar och hållbarhetskommunikation. Hon blev dessutom topp-tre i Capital Goods-sektorn i de stora europeiska undersökningarna Extel och Institutional Investor.

Valberedningens övriga förslag kommer att tillkännages i kallelsen till årsstämman, som offentliggörs i god tid före årsstämman, som är satt till den 24 maj 2019.

Valberedningens ledamöter är: Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Annelie Enquist (Skandia Fonder), Paul Guy (Signal Special Opportunities Ltd) och Jörgen Lantto, styrelseordförande i myFC.