News
Press Release

Brittisk investerargrupp ny storägare i myFC

Bränslecellsföretaget myFC (MYFC) genomför en riktad emission på 42,1 miljoner kronor. 952 000 aktier köps av den brittiska investerargruppen Signal Special Opportunities. Handelsbanken Fonder, som redan är huvudägare, köper samtidigt ytterligare 500 000 aktier. 

– Vi är väldigt glada att välkomna Signal som ny storägare och att få fortsatt stöd från Handelsbanken Fonder när vi nu är på väg in i fasen att ta vår nuvarande huvudprodukt JAQ Hybrid till konsumenterna. Med detta kapitaltillskott kan vi både öka investeringarna i JAQ Hybrid och stärka våra övriga FoU-aktiviteter, exempelvis integrationen av vår Lamina- bränslecell i mobila enheter och vår satsning mot bilindustrin, säger myFC:s vd Björn Westerholm.

Signal Special Opportunities är en investerargrupp baserad i Storbritannien som består av ett antal enskilda investerare, inklusive grundarna av Eshara Capital.

– Behovet av grön energiteknik kan inte överskattas, särskilt med tanke på att flera regeringar vill förbjuda diesel- och bensinbilar i europeiska städer så tidigt som 2025. Vi ser stor potential i myFC:s hybridplattform och många möjliga tillämpningar för företagets teknologi och bränsle. Vi tror att elektrifieringen och behovet av ny teknik som kompletterar batterier kan gå fortare än gällande marknadsprognoser, säger Alex Guy, vd för Eshara Capital.

Det nya kapitalet ska främst användas till fortsatt förstärkning av myFC:s organisation, både vad gäller resurser och kompetens inom Forskning och Utveckling, immaterialrätt och marknadsföring.

Den riktade emissionen av totalt 1 452 000 aktier sker till ett pris av 29 kronor per aktie och verkställs med godkännande av myFC:s årsstämma den 22 maj 2017. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i myFC att vara 34 678 269. Signals ägande av 952 000 aktier ger dem en ägarandel på 2,7% medan Handelsbanken Fonder får en andel på 5,7%. Utspädningseffekten är 4,2%. 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl 11:10.