News
Press Release

myFC gör förändringar i ledningsgruppen

myFC gör följande justeringar i bolagsledningen: Ville Lejon-Avrin utses till tillförordnad sälj- och marknadsdirektör under Max Rydahls föräldraledighet. Marko Päivärinne tar samtidigt ansvaret att leda utvecklingsprojektet LAMINA REX.

Ville Lejon-Avrin kommer närmast från mobiloperatören 3 där han under de senaste sex åren innehaft ett flertal roller, alla kopplade till hårdvaruportföljen och dess tjänster och erbjudanden. Lejon-Avrin har tidigare arbetat bland annat för Nokia och Phonehouse. Utöver sitt uppdrag som säljchef på myFC tar han alltså från den 1 oktober plats i koncernledningen som tillförordnad sälj- och marknadsdirektör under Max Rydahls föräldraledighet november – januari.

myFC meddelar vidare att Marko Päivärinne, logistik- och produktionschef på myFC, tar över ansvaret för företagets utvecklingsprojekt av en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare för elbilar, LAMINA REX. Han har mångårig erfarenhet av projektledning, supply chain och demand planning och har ansvarat för stora implementationer på bland andra Zound industries, Scibase och ArthroCare.

      myFC befinner sig i framkanten av teknikutvecklingen, och vi är ett uttalat kompetensföretag. Individer med tung erfarenhet och ett absolut fokus på uppgiften är en förutsättning för vår fortsatta expansion och utveckling. Både Ville och Marko är erkänt duktiga inom sina respektive segment och jag har stort förtroende för deras kunskap och genomförandeförmåga, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 07:55 CET.