News
Press Release

MyFC kör elbil med vatten i tanken under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan visar MyFC upp en kommersiell elbil med en integrerad prototyp av företagets bränslecellsbaserade räckviddsförlängare, LAMINA REX. Tekniken är fortfarande under utveckling, men bilen har under veckan framgångsrikt körts, tankad med vatten, i en kontrollerad miljö. Målet med räckviddsförlängaren är att som fördubbla körsträckan för en elbil, helt utsläppsfritt.

MyFC arbetar sedan drygt ett år med utvecklingen av en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare för elbilar. I dagarna nåddes en milstolpe i utvecklingsarbetet när bilen tankades med vatten och sedan framfördes på el skapad från vätgas genererad i bilen och myFC:s integrerade bränslecell.

      Nu har vi verifierat tekniken även här i Visby. Vi har tankat en elbil på vatten, skapat vätgas ombord, och sedan kört bilen med ett helt utsläppsfritt avgasrör. Det är ett framgångsbevis för vår forskning och vi är mycket stolta, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

      Vi kan aldrig nå FN:s miljömål med den teknik som finns idag, och omställningen går för långsamt. Vi behöver ny teknologi och helt ny bränslelogik, och vi behöver ställa krav på att den är hållbar. Den utvecklingen är myFC en del av.

MyFC initierade utvecklingsprojektet gentemot fordonsindustrin för att adressera dagens batteritekniks begränsade räckvidd. Den långsiktiga ambitionen är att lösa utmaningen med batteriprestanda genom att integrera företagets bränslecellsteknologi och möjliggöra vätgasgenerering i elfordon (så kallad OHG, onboard hydrogen generation). Tekniken kan även sänka fordonsvikt och produktions- och driftskostnad, eftersom en mindre mängd batteri kan komma att behövas när en helt avgasfri räckviddsförlängare blir ett reellt alternativ.

LAMINA REX-tekniken är en form av elektrokemisk energilagring bestående av ett vätgasgenererande bränsle i kombination med en bränslecell som producerar elektricitet. Tekniken kan förlänga körsträckan och säkra uppladdningsmöjligheten för elfordon. I ett elfordon släpper denna process inte ut några avgaser, vilket gör att Parisavtalets miljömål för 2025 och 2030 infrias. Den kemiska reaktionen i systemet bildar energi, vatten och en fast reaktionsprodukt. Reaktionsprodukten kan användas för att återskapa bränslet vilket gör en cirkulär bränslelösning möjlig. Beroende på den elmix som används är det därmed möjligt att både använda och återskapa bränslet med en lägre miljöpåverkan per kilometer än vad en elbil har vid ren eldrift över hela livscykeln.

Utvecklingsprojektet LAMINA REX innefattar att skapa en IP- och teknikgrund som därefter kan licensieras till partners i fordonsindustrin och närliggande områden, för anpassning och integrering i elfordon och i bränsleinfrastrukturen. Bränslet kan distribueras på flera olika sätt, och föraren kan exempelvis tanka bilen med myFC:s bränsle via bränslepåsar eller tankstationer. Ett samarbete med Gränges AB pågår i syfte att ta fram en lättare prototyp av LAMINA REX i aluminium.

Bilen som visas upp på Almedalsveckan har en komplett lösning integrerad, men är inte på något sätt kommersiell eller färdigutvecklad. Bilen finns i monter H55 i Fordonsexpo vid Visby hamn.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018 kl. 13:00 CET.