News
Press Release

MyFC får order på 500 JAQ Hybrid från japanska Lightec

MyFC har mottagit en order på 500 exemplar av företagets bränslecellsladdare JAQ Hybrid och tillhörande powercards från japanska Lightec. Ordern är del av ett icke-exklusivt distributionsavtal som slutits mellan myFC och Lightec. Orderns värde överstiger inte en halv miljon kronor.

Lightec har ett rikstäckande distributionsnät i Japan, och levererar bland annat smartphonetillbehör till butikskedjor som 7-eleven och till mobiloperatörernas butiker, bland annat KDDI och Softbank. De är också aktiva inom e-commerce. Lightec har för avsikt att lansera JAQ Hybrid i Japan i slutet av årets tredje kvartal.

 Japan är ett av världens mest avancerade smartphoneländer, och jag är särskilt glad över Lightecs närvaro i conveniencebutikskedjor som 7-eleven. Det innebär en bekväm och självklar tillgänglighet av våra powercards för konsumenterna, och ger butikerna en fin uppsida i form av återkommande intäkter från korten, säger Max Rydahl, försäljnings- och marknadsdirektör på myFC.

Leveranserna av 500 JAQ Hybrid-laddare planeras ske i slutet av det tredje kvartalet.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 07:50 CET.