News
Press Release

Nyckelpatent beviljat för myFC i Korea

myFC har fått besked om att det koreanska patentverket beviljat ytterligare ett nyckelpatent för företaget. Patentet inkluderar dels den unika konstruktion som är nyckeln till myFCs tunna och högeffektiva PEM-bränslecell, men framförallt den sensorcell som har avgörande betydelse för cellens livslängdsförbättring. 

Patentet täcker vitala delar av myFCs bränslecellskonstruktion, komponenter och komponentkonstruktionen som medger den tunna, böjbara, flexibla och högeffektiva bränslecellsdesign som ligger till grund för den unika bränslecellsteknik som myFC bland annat använder i sin produkt, JAQ.

Det koreanska sensorcells-patentet beskriver teknikhöjden i bolagets bränslecellsteknik vad gäller livslängd av cellen. Tekniken spelar även en avgörande roll i den ”open end”-strategi som är en nyckelkomponent för integrering av bränsleceller i mobiltelefoner, surfplattor och laptops.

”Vi vill kunna matcha och överträffa lithium-ion batteriernas livslängd och samtidigt skippa nackdelarna med batteriets degradering (att batteriet mister sin lagringsförmåga efter ett par hundra cykler). Vår strategi är att integrera hybridlösningar ibland annat powerbanks, smartphones och surfplattor. För att detta ska fungera måste livslängden i alla energikomponenter vara jämt avvägda samt supportera varandra.”, säger Björn Westerholm, VD för myFC.

Den beviljade patentansökan i Korea kommer ytterligare att stärka det skydd som myFC utvecklat samt utöka den befintliga patentportföljen om över 70 godkända- och pågående patentansökningar, inom 13 patentfamiljer.