News
Press Release

MyFC inleder förstudieprojekt med en ledande kinesisk smartphonetillverkare

Det svenska bränslecellbolaget MyFC (MYFC) inleder ett förstudieprojekt tillsammans med en ledande kinesisk smartphonetillverkare. Syftet med projektet är att analysera de tekniska och kommersiella förutsättningarna för att integrera myFC:s bränslecellsteknologi i smartphones.

– Ända sedan vi lanserade världens minsta bränslecell LAMINA i början av 2017 har vårt mål varit att integrera vår teknologi i smartphones. I och med detta FoU-projekt är det initiativet, det vi kallar jobb 3, nu igång, säger Björn Westerholm, VD på myFC.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 14.15 CET.