News
Press Release

Handelsbanken Fonder ny storägare i myFC; styrelse och personal ökar ägandet kraftigt

Bränslecellsföretaget myFC planerar att ta in 32,3 miljoner kronor i nytt kapital genom en riktad emission. Två miljoner aktier köps av Handelsbanken Fonder, som därmed blir en av de största ägarna i myFC, och drygt 400 000 aktier köps av styrelse, ledning och medarbetare. 

– Vi får en av Sveriges största professionella placerare som ny långsiktig institutionell ägare, samtidigt som ledning och medarbetare vill öka sitt ägande kraftigt. Det sänder en stark och tydlig signal till marknaden, säger Björn Westerholm, vd för myFC. 

Det nya kapitalet ska främst användas till fortsatt utveckling av myFC:s hybridplattform, ryggraden i dess kommande produkt JAQ Hybrid, och utvecklingen av Lamina REX som riktar sig mot elbilsindustrin.

Handelsbanken Fonder investerar i myFC via fonderna Hållbar Energi respektive Microcap Sverige.

– Vi ser MyFC som ett innovativt företag inom det mycket intressanta energilagringsområdet, med en produkt som redan rullas ut i marknaden för mobila enheter. Vidare ser vi en spännande möjlighet att även expandera inom elbilar via myFC:s produkt mot elbilsindustrin, Lamina Range Extender, säger Patric Lindqvist, förvaltare för fonden Hållbar Energi på Handelsbanken Fonder.

Den riktade emissionen till ett riktpris på 13,39 kronor förutsätter ett godkännande av en extra bolagsstämma, som hålls den 27 juni enligt separat kallelse. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i myFC att uppgå till 31 267 149. Handelsbankens Fonders ägande av 2 000 000 aktier ger dem en andel på 6,4 %.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 15:40 CET.