News
Press Release

Klargörande gällande myFC:s PowerCard

Ett datablad med inkorrekt teknisk specifikation för JAQ Hybrid och dess patenterade bränslekort är i omlopp.

myFC vill klargöra att det PowerCard som är certifierat och kommersiellt tillgängligt för företagets bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid har en kapacitet på omkring 17 000 J, vilket tidigare tillkännagivits. Skulle ett bränslekort från myFC med högre kapacitet möta IEC-certifieringskraven och nå kommersiell tillgänglighet kommer myFC att meddela detta enligt gällande riktlinjer. Eventuella rapporter om att ett sådan kort existerar idag är falska.