News
Press Release

MyFC förstärker koncernledningen med Sebastian Weber som Chief Technology Integration Officer

MyFC stärker organisationen med Sebastian Weber. Han får rollen som Chief Technology Integration Officer, och därmed det huvudsakliga ansvaret för ett av företagets fyra kärnområden: full integration av myFC:s teknologi i smartphones.

Sebastian Weber har lång erfarenhet från mobilindustrin, bland annat från Ericsson och Fingerprint Cards. Han har varit starkt bidragande till att bygga både teknik och organisationen för integration i mobiler på Fingerprint Cards, från första kund till volymverksamhet. På myFC kommer han att leda arbetet mot full integration av företagets hybridplattform, baserad på bränslecellen LAMINA, i smartphones.

– Sebastian blir instrumentell för oss när det gäller att integrera vår teknologi i smartphones, det vi kallar för jobb #3. Jag har stor respekt för hans kunnande och erfarenhet, och han har ett mycket imponerande track record från branschen, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

– MyFC erbjuder en lockande blandning av utmaningar: en spetsteknologi som faktiskt är världsunik, en grön framtidsteknologi med stor potential, och ett fokus på integration i mobilbranschen. Det senare har blivit något av ett specialistområde för mig, och där ser jag att jag kan bidra på ett effektivt och bra sätt, säger Sebastian Weber.

Sebastian Weber tillträder sin tjänst den 1 maj. Koncernledningen kommer då, utöver Sebastian Weber, att bestå av vd Björn Westerholm, CFO Ulf Henning, COO Torbjörn Möller, Chief Product Officer Michael Glantz, samt marknads- och försäljningsdirektör Max Rydahl.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 07:55 CET.