News
Press Release

Medarbetare och ledning ökar innehav i myFC

Ledning och medarbetare på myFC utökar sitt innehav i företaget genom att utnyttja teckningsoptioner från två olika incitamentsprogram som löpte ut den 31 december 2016. Transaktionen kommer att genomföras under januari månad, och maximalt kan 1 911 689 optioner utnyttjas.

MyFC har anlitat Aktieinvest FK AB för att genomföra en så kallad ”cashless excercise”.  Därmed kan transaktionen genomföras på ett effektivt sätt, med så lite påverkan på börskursen som möjligt och utan kontantinsats från optionsinnehavarna. Konkret innebär detta att Aktieinvest lånar aktier i myFC, säljer dessa aktier, använder intäkten från aktierna för att lösa teckningsoptionerna och därefter återlämnar de lånade aktierna. Totalt kan detta ge bolaget ett tillskott på 32 720 364 kr. Optionsinnehavarnas vinst efter skatt, om man utgår från den senast aktuella stängningskursen (den 5 januari 2017) på 24,90 kr, kan komma att uppgå till 9 376 311 kr, varav 8 271 138 kr kommer att återinvesteras i aktier i myFC Holding. Exakt kurs avgörs på respektive transaktionsdag.

För att kunna genomföra upplägget har Palmstierna Invest AB lånat ut 500 000 aktier och Arvax Invest AB har lånat ut 160 000 aktier i myFC. Ingen försäljning av aktier från någon av dessa parter har alltså förekommit. Både Palmstierna Invest och Arvax Invest är representerade i myFC Holdings styrelse.
  

         Styrelsen i myFC ser inlösningen av teckningsoptionerna som ett utmärkt sätt att stärka upp kassan i bolaget med upp till ca 33 MSEK. Men framför allt så innebär det att ledning och personal ökar sitt ägande i bolaget, vilket styrelsen anser är mycket angeläget för allas fortsatta engagemang i bolaget, säger Carl Palmstierna, styrelseordförande i myFC.


Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 08:00 CET.