News
Press Release

myFC får tilläggsorder från Japan

Japanska Lightec har lagt sin andra beställning av JAQ Hybrid och tillhörande bränslekort från myFC. Denna gång rör det sig om 2000 enheter av JAQ Hybrid. Orderns värde överstiger inte en miljon kronor.

Lightec och myFC tecknade ett icke-exklusivt distributionsavtal för företagets bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid i juni 2018. Den första ordern levererades i oktober, och nu kommer ytterligare en beställning, denna gång på 2000 enheter. Till ordern hör också ett antal bränslekort som planeras vara av senaste generationen, det vill säga med nästan dubblerat energiinnehåll mot tidigare.

– JAQ Hybrid har fått ett gott mottagande i Japan med bland annat fina betyg i användarundersökningar. Jag är mycket glad att Lightec nu lagt sin andra order och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

JAQ Hybrid är en powerbank för smartphones med en integrerad bränslecell. JAQ Hybrid kan därför laddas antingen med hjälp av myFC:s bränslekort eller genom vägguttaget.

Lightec har ett rikstäckande distributionsnät i Japan, och levererar bland annat smartphonetillbehör till butikskedjor som 7-eleven och Lawson och till mobiloperatörernas butiker, bland annat KDDI och Softbank. De är också aktiva inom e-handel.

Leveranserna av 2000 JAQ Hybrid-laddare planeras ske under årets andra kvartal.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 07:50 CET.