News
Press Release

myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny VD och koncernchef

myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny koncernchef. Peter Friedrichsen påbörjar sitt uppdrag omedelbart. Peter Friedrichsen ersätter Björn Westerholm, som varit VD och koncernchef sedan 2007.

Peter Friedrichsen är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Under 90-talet verkade han mest inom fordonsindustrin, framför allt på Scania. Efter detta har han bland annat varit VD för Max Move, ett svenskt start-up bolag. Mellan 2006 och 2019 var han VD, koncernchef och Partner för Bergenstråhle & Partners, ett svenskt strategikonsultbolag fokuserat på immateriella rättigheter.

Peter Friedrichsen kommer omedelbart att inleda en strategisk översyn över bolaget, dess produkter och utvecklingsprojekt. Översynen planeras vara färdig i tid för årsstämman den 11 juni.

Jörgen Lantto, styrelseordförande för myFC Holding säger: ”Vi är glada och tacksamma över att Peter tillträder som ny VD och koncernchef. myFC har utvecklat en bränslecellsteknologi som har potential att erbjuda fordonsindustrin och smartphoneindustrin nya lösningar för att komplettera batterier med bränsleceller. Peters uppdrag blir att förstärka myFC:s kommersiella satsningar så vi tillsammans med våra kunder kan bidra till omställning mot grön energi.

Jörgen Lantto fortsätter: ”Tillsammans med övriga i styrelsen vill jag också tacka Björn Westerholm för hans viktiga insatser för bolaget under många år. Björn har med obändig energi drivit utvecklingen av bolagets teknologi, inte minst satsningen på fordonsindustrin, och vi önskar Björn lycka till i hans nästa steg”.

Peter Friedrichsen, ny VD och koncernchef säger: ”Jag ser fram emot att tillträda som VD för myFC Holding. Ett av de viktigaste projekten är vår satsning mot fordonsindustrin. Här har bränsleceller potential att komplettera batterier och därmed erbjuda konsumenterna bättre räckvidd för elfordon samt hjälpa fordonsindustrin att minska beroendet till batterier. Tillsammans med mina nya medarbetare på myFC ska vi nu öka våra insatser på att finna sätt att inleda samarbete med andra industriaktörer så att vår bränslecellsteknologi kan få breda kommersiella tillämpningar”.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08:00 CET.