News
Press Release

MyFC slutför tidigare kommunicerad riktad nyemission

MyFC slutför den riktade nyemission som beslutades i en extra bolagsstämma den 27 juni. En Delivery Versus Payment-transaktion genomförs för Handelsbankens Fonders räkning, och några av MyFC:s styrelsemedlemmar lånar därför under en vecka ut sina aktier för transaktionen.  

Delivery versus Payment (DvP) är ett standardförfarande där som kopplar leveransen av värdepapper omedelbart till motsvarande betalning sker. Att genomföra transaktionen på detta sätt är ett stipulerat krav för Handelsbanken Fonders ägande i MyFC. Bland annat de två bolagen Palmstierna Invest och Arvax Invest, ägda av MyFC:s styrelsemedlemmar, lånar därför under en avgränsad period om max en vecka ut sina aktier. När transaktionen avslutas återförs aktierna. DvP-transaktionen påverkar inte på något sätt medlemmarnas ägande i MyFC.