News
Press Release

Samtliga medlemmar i myFC:s styrelse och koncernledning avser att delta i företrädesemissionen

Både styrelse och ledande befattningshavare i myFC avser att delta fullt ut i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 67%.

Björn Westerholm (VD), Ulf Henning (CFO), Torbjörn Möller (COO), Michael Glantz (CPO), Max Rydahl (Försäljnings- och marknadsdirektör), Sebastian Weber (CTIO), Jörgen Lantto (styrelseordförande), Susanne Holmström (styrelseledamot), Lars Gullikson (styrelseledamot), samtliga privat och/eller med familj och bolag, har för avsikt att teckna aktier i myFC:s företrädesemission med teckningsperiod 23 maj – 7 juni 2018. Detta innebär att hela styrelsen och ledningen deltar i företrädesemissionen.

Åtagandet innebär teckning av cirka 763 000 aktier till emissionens teckningskurs om 3 kronor, vilket motsvarar cirka 2,3 MSEK.

MyFC meddelade den 9 april att bolaget avsåg att emittera aktier för 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Prospekt och teckningssedel utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på myFC:s hemsida (myfcpower.com) samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (hagberganeborn.se).

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 07:55 CET.