News
Press Release

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande myFC Holding AB (publ): myFC Holding AB:s valberedning utsedd.

I pressmeddelandet utskickat den 5 december 2018, kl 12:30 CET har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.