News
Press Release

Ramavtal med Telling löper ut och myFC fortsätter marknadsföra JAQ Hybrid till befintliga och nya kunder i Kina

Ramavtalet med den kinesiska mobildistributören Telling Communication (“Telling”) avseende försäljning av JAQ Hybrid som annonserades den 1 december 2016  löper ut den 30 november 2018. myFC kommer som en följd av detta att se över strukturen avseende försäljning och distribution i Kina. MyFC kommer även fortsättningsvis att marknadsföra JAQ Hybrid på den kinesiska marknaden.  

Ramavtalet med Telling avsåg försäljning och distribution av bränslecellsladdaren JAQ och efterkommande versioner, såsom JAQ Hybrid, och bestod av tre steg. Steg ett uppgick till 1 000 JAQ-enheter som levererades till Telling i mars 2017, men Telling har inte avropat enligt steg två och tre. Det huvudsakliga skälet till detta uppges vara att Tellings distributionskanaler inte har varit optimala för förändrade konsumentbeteenden och ökande e-handel under avtalsperioden.

– Det är naturligtvis en stor besvikelse att Telling inte har avropat enligt steg två och tre av ramavtalet, men vi kan samtidigt konstatera att samarbetet med Telling drivit på utvecklingen av JAQ Hybrid, och vi välkomnar självklart nya möjligheter med Telling och det närstående bolaget Huangdou e-commerce framöver. Vi fortsätter att med full energi bearbeta den kinesiska marknaden, säger Björn Westerholm, vd myFC.

I februari 2017 fick myFC sin första kommersiella order för JAQ Hybrid från Huangdou e-commerce. Samarbetet med Huangdou fortsätter.

myFC ser fortsatt stor potential på den kinesiska marknaden för JAQ Hybrid. Kina ligger i framkant när det gäller omställning mot ny grön energi och myFC ser också ett stort intresse för bolagets bränslecellsteknologi för smartphones och för tillämpningar inom fordonsindustrin. myFC har som tidigare meddelats tagit fram en smartphoneprototyp där delar av JAQ Hybrid-tekniken ingår samt en prototyp av en räckviddsförlängare för elbilar, LAMINA REX. Prototyperna används som referensobjekt i marknadsföringen av myFC:s teknik till smartphonetillverkare och till företag inom fordonsindustrin.

I april 2016 startade myFC tillsammans med Novel Unicorn ett samriskföretag, myFC Asia, för att arbeta med marknadsföring och försäljning av JAQ Hybrid till den kinesiska marknaden. Samriskföretaget syftade också till att driva arbetet med ramavtalet med Telling som tecknades samma år. Då ramavtalet med Telling löpt ut har myFC beslutat att se över strukturen för bearbetning av den kinesiska marknaden. MyFC:s ambition är att etablera en struktur som är kostnadseffektiv och som underlättar kontakterna med potentiella samarbetspartners i Kina inom samtliga 3 prioriterade vertikaler, JAQ Hybrid samt integrering av bränsleceller i smartphones och fordon.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 13:30 CET.