News
Press Release

Nytt kanadensiskt patent för myFC

Det kanadensiska patentverket har godkänt ansökan för ett av myFC:s nyckelpatent. Patentet täcker en viktig del av styr- och reglertekniken i företagets ”open-end”-lösning, vilket har en avgörande betydelse för bränslecellens livslängd.

Patentet täcker den teknik som styr bränslecellen i startfasen, specifikt den unika styr- och reglerteknik som används för att inte överbelasta och degradera bränslecellen innan den kan generera tillräcklig energi genom den vätgas som tillförs systemet. Tekniken ligger till grund för ökad livslängd och prestanda för MyFC:s tunna och effektiva PEM-bränslecell.

– Vi har utvecklat en teknik som utökar livslängden på vår bränslecell avsevärt och vi har patentet som skyddar det. Detta patent är av stor betydelse för vår Lamina Hybridplattform, ryggraden i både JAQ Hybrid och Lamina REX, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Den i Kanada godkända patentansökan stärker det skydd för immateriella rättigheter som myFC utvecklat och utökar den befintliga patentportföljen till 53 godkända patent och 29 pågående patentansökningar.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 07:55 CET.