News
Press Release

Det europeiska patentverket EPO avser godkänna nytt patent för myFC:s JAQ-system

Det europeiska patentverket EPO avser godkänna ett helt nytt patent för myFC. Patentet rör företagets egenutvecklade system för bränslecellsladdaren JAQ Hybrid.

Patentet som EPO avser godkänna beskriver hur JAQ-systemet är uppbyggt: de ingående komponenterna/modulerna och hur dessa är arrangerade för att på ett effektivt sätt passivt generera vätgas från vatten, salt och reaktionskomponenter. Patentet beskriver också på övergripande nivå hur vätgasen därefter konverteras till elektricitet i företagets högeffektiva, tunna och plana bränslecell.

– Vi befinner oss på den globalt så viktiga marknaden för greentech och förnybar energi. Att omgärda vår teknologi och våra innovationer med en starkt IP-skydd är en viktig del av vår strategi, säger Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC.

JAQ-systemet är den plattform på vilken JAQ Hybrid är byggd. JAQ Hybrid är världens första powerbank för smartphones där bränslecell och batteri samexisterar.

MyFC:s patentportfölj består av mer än 90 godkända patent och pågående patentansökningar.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 07:50 CET.