News
Press Release

MyFC får sin första kommersiella order för JAQ Hybrid

MyFC har fått en order på bränslecellsladdaren JAQ Hybrid. Detta är den första kommersiella leveransen av JAQ Hybrid för myFC, och kunden är Huangdou e-commerce.

Den första avropsordern är på 500 enheter, som planeras levereras med början efter det kinesiska nyåret. Båda parterna planerar för ytterligare avropsorder under året som kommer, och Huangdous avsikt är att sälja 30 000 JAQ Hybrid under året. Det initiala ordervärdet överskrider inte en halv miljon kronor.

– Jag är glad över att vi nu äntligen är på väg ut på den kinesiska marknaden. Vi har för avsikt att leverera med början efter det kinesiska nyåret, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Förutom försäljningsavtalet finns även avtal om marknadsföringsinsatser för att introducera JAQ Hybrid på den kinesiska marknaden. Huangdou e-commerce är en ny kund för myFC.

– I december 2017 informerade jag marknaden om en förväntad försening i vårt avtal med Telling. Den kinesiska marknaden är under förändring på grund av e-handeln och nya köpbeteenden. Telling har arbetat med att skapa nya försäljningskanaler direkt till konsumenterna. Jag ser vårt nya avtal med Huangdou e-commerce och denna avropsorder som ett led i denna förändring, och som ett resultat av vår befintliga och oförändrade relation till Telling. Huangdou e-commerce är förvisso ett helt separat bolag, men närstående till Telling, säger Björn Westerholm.

JAQ Hybrid är en powerbank för smartphones och tablets där myFCs bränslecell LAMINA finns integrerad. JAQ Hybrid kan därför laddas antingen med hjälp av myFC:s patenterade, gröna bränsle, eller genom vägguttaget.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari klockan 07:55 CET.