News
Press Release

MyFC genomför första leveransen av bränslecellsladdaren JAQ till Kina

MyFC har fullföljt den första delen av det tvååriga avtalet med Telling Communication. 1000 enheter av bränslecellsladdaren JAQ har nu levererats till den kinesiska mobildistributören, i enlighet med den tidigare kommunicerade tidplanen. 

Försäljnings- och distributionsavtalet mellan myFC och Telling är som tidigare meddelats uppdelat i tre steg. Nästa steg, en volymförsäljning av JAQ, bedöms påbörjas under senare delen av 2017.

Detaljerna i försäljnings- och distributionsavtalet med Telling kommunicerades i ett pressmeddelande daterat den 1 december 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 07:55 CET.