News
Press Release

MyFC slutför riktad nyemission

MyFC slutför den riktade nyemissionen till Handelsbanken Fonder och investerargruppen Signal Special Opportunities genom en Delivery versus Payment-transaktion. 

Delivery versus Payment (DvP) är ett standardförfarande som kopplar leveransen av värdepapper omedelbart till motsvarande betalning. Att genomföra transaktionen på detta sätt är ett stipulerat krav för Handelsbanken Fonders och för Signal Special Opportunities ägande i myFC. Styrelsemedlemmar och delar av koncernledningen lånar därför under en avgränsad period om max en vecka ut sina aktier. När transaktionen avslutas återförs aktierna. DvP-transaktionen påverkar inte på något sätt ledning och styrelses ägande i myFC.