News
Press Release

Nytt europeiskt nyckelpatent för myFC

Det europeiska patentverket (European Patent Office) har godkänt ytterligare en patentansökan för myFC. Patentet inkluderar den unika konstruktion som är nyckeln till myFCs tunna och högeffektiva PEM-bränslecell Lamina™ Thin Film, ryggraden i företagets hybridplattform. 

Patentet täcker vitala delar av myFC:s bränslecellskonstruktion, specifikt avseende olika varianter för hur man bäddar in celler i den chassibärande struktur som medger den tunna, böjbara och flexibla designen för bränslecellen. Det är just denna design som ligger till grund för den unika bränslecellsteknik som myFC använder i sin produktfamilj, JAQ.

– Som innovationsföretag på en globalt allt hetare marknad är det oerhört viktigt att vår strategi för immateriella rättigheter fortsätter att leverera. Det här patentet spelar stor roll för skyddet av Lamina™, som är avgörande för utvecklingen av JAQ Hybrid och på sikt integrationen av bränsleceller och bränslearkitektur i smartphones och tablets, säger Björn Westerholm, vd för myFC

Den godkända europeiska patentansökan stärker det skydd som myFC utvecklat och utökar den befintliga patentportföljen om 51 godkända patent och 28 pågående patentansökningar. 


Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 07:55 CET.