News
Press Release

myFC förstärker koncernledningen med Tord Karlin som chef för Forskning och Utveckling

myFC förstärker organisationen med Tord Karlin, tidigare teknikutvecklingsdirektör på det börsnoterade elektronikföretaget Mycronic. Som FoU-chef kommer Karlin att ansvara för myFC:s forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Tord Karlin har mångårig erfarenhet från elektronikbranschen, senast som teknikutvecklings-direktör på elektronikföretaget Mycronic. Han har en doktorsexamen från KTH inom fasta tillståndets elektronik. På myFC tar han FoU-ansvaret.

      Med Tords höga kompetens när det gäller innovation och att leverera tekniken för att förverkliga innovation ser jag att vi kan öka takten i implementationen av vår reviderade strategi. Han är ett välkommet tillskott i vårt arbete att bibehålla och stärka vårt försprång inom bränslecellsindustrin, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

      Jag har dedikerat mitt yrkesliv till innovation och problemlösning inom elektroniktillverkningsindustrin. Jag ser fram emot att göra mitt allra bästa för att förverkliga myFC:s vision om att göra grön energi tillgänglig för alla, säger Tord Karlin.

Utöver Tord Karlin består myFC:s koncernledning av vd Björn Westerholm, CFO Ulf Henning, COO Torbjörn Möller, CTO Michael Glantz, CTIO Sebastian Weber, samt tf försäljningsdirektör Ville Lejon-Avrin.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 12:05 CET.