News
Press Release

myFC tillförs ytterligare kapital genom optionsinlösen (TO1)

99,3 procent av teckningsoptionerna (TO1 – tidigare listade på Nasdaq First North) i myFC har nu utnyttjats, vilket har gett bolaget totalt över 32 Mkr i nytt kapital, under de senaste två åren. 

Tiden för att teckna de optioner som i slutet av 2014 vederlagsfritt delades ut till aktieägarna i myFC Holding AB, gick ut på fredagen den 16 december 2016. Totalt utnyttjades 99,3% av teckningsoptionerna, vilket har inneburit ett kapitaltillskott på totalt cirka 32 Mkr till bolaget.
Under den sista inlösningsperioden 2016-10-01 till 2016-12-16 har cirka 1,5 miljoner aktier tecknats, vilket gett bolaget 6,1 Mkr i nytt kapital under denna period.

Bakgrund

På den extra bolagsstämman den 10 december 2014 beslutades att bolaget skulle dela ut en teckningsoption per aktie till samtliga befintliga aktieägare. Även de aktieägare som tecknade nya aktier i den riktade emissionen som det beslutades om på extrastämman den 10 december 2014, tilldelades en teckningsoption per aktie. Varje teckningsoption som tilldelats ägarna i bolaget, berättigar till teckning av 0,5 aktier i myFC Holding AB till kursen 4 kr. Teckningsoptionerna kunde utnyttjas fram till och med den 16 december 2016. Totala antalet teckningsoptioner innan konvertering var 16 216 670 stycken.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Ulf Henning, CFO       
E-mail: ulf.henning@myfc.se
Telefon: +46 (0) 705 55 35 54

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 07:55 CET.