News
Press Release

Godkänd kanadensisk patentansökan för myFC

Bränslecellsföretaget myFC utökar sin patentportfölj ytterligare. Denna gång har en patentansökan rörande en elektrokemisk ventil godkänts av det kanadensiska patentverket. Patentet har tidigare godkänts i USA, Kina och Japan.    

Patentet rör en elektrokemisk ventil som automatiskt reglerar vätgasflödet i myFC:s bränslecell. Ansökan beskriver hur ventilen konstrueras för att kunna byggas in direkt i bränslecellen på ett effektivt sätt. Den är liten till storleken, tunn och självreglerande, med hjälp av gasernas naturliga tillstånd (vätgas och syre).

– Vi befinner oss i den absoluta framkanten av den tekniska utvecklingen. Varje godkänt patent är ett skydd för vårt innovationsarbete, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

MyFC:s patentportfölj omfattar nu 89 godkända och pågående patentansökningar i 20 familjer. 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08:55 CET.